Bilag

Renseanlægsskema

I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personæ­kvi­va­lentbelastning (p.e.), kloa­keringsforhold, spildevands- og forurenings­mæng­der, renseforanstaltninger samt de vand- og forureningsmængder, der bereg­nings­mæssigt udledes til de enkel­te recipien­ter.

Faktaboks - Renseanlægsskema

En renseanlægsskema er en redegørelse for anlægstype, ejerforhold, kapacitet og belastning med hensyn til vand- og forureningsmængder. Der er et skema for hvert renseanlæg.

Bilag - Renseanlægsskema