Bilag

Udløbsskema

I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personæ­kvi­va­lentbelastning (PE), kloa­keringsforhold, spildevands- og forurenings­mæng­der, renseforanstaltninger samt de vand- og forureningsmængder, der bereg­nings­mæssigt udledes til de enkel­te recipien­ter.

 Faktaboks - Udløbsskema

Et udløbsskema angiver recipienterne og udløbene hertil, de maksimale tørvejrs- og regn­vands­mæng­der, årlige vand- og forure­ningsmængder samt rense­foran­stalt­nin­ger og bassi­ner. Der er et skema for hver by.

Bilag - Udløbsskema