Mål og Baggrund

Lov- og plangrundlag

Spildevandsplanen beskriver rammerne for bortskaffelse af spildevand og regnvand i Assens Kommune. Planen er udarbejdet i medfør af en række love og bekendtgørelser og skal desuden indeholde oplysninger om, hvordan planen forholder sig til statens vandområdeplan samt til kommuneplanen.