Mål og Baggrund

Klimatilpasning

I overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029 og Handleplan for klimatilpasning skal spildevandsplanen understøtte:

  • at reducere konsekvensen af oversvømmelser forårsaget af klimaændringer, ved at håndtere hele vandkredsløbet på én gang.

  • at skabe synergi mellem klimatilpasningsløsninger og miljøhensyn, rekreative formål, natur, byudvikling og menneskers sundhed.

  • et tæt samarbejde mellem Assens Kommune og Assens Forsyning A/S tilpasse anlægsprojekter, så der tages højde for konsekvenserne af fremtidige klimaændringer og ekstreme nedbørssituationer.

  • at skabe muligheder for innovative klimatilpasningsløsninger, som bidrager til udviklingsperspektiver for erhvervslivet og fremmer beskæftigelsen.

  • at skabe bæredygtige og fleksible klimatilpasningsløsninger, som kan tilpasses ændrede prognoser for fremtidens klima.

  • at inddrage andre aktører og nabokommuner, hvor det giver øget værdi at se klimatilpasning i et bredere perspektiv.