Mål og Baggrund

Dimensionering af afløbssystemer

For at tage hensyn til kommende klimaforandringer og statistisk usikkerhed skal der ved dimensionering af nye regnvandsledninger benyttes et sikkerhedstillæg, som beskrevet i Spildevandskomitéens Skrift nr. 27 ”Funktionspraksis for afløbssystemer under regn” samt Skrift nr. 30 ”Opdaterede klimafaktorer og dimensionsgivende regnintensiteter”. Se forklaring og uddybelse af Spildevandskomitéens skrifter her.

Assens Forsyning A/S har ansvaret for, at der tages stilling til sikkerhedstillæggets størrelse og, at der gennemføres hydrauliske beregninger i henhold til gældende funktionspraksis.

Sikkerhedstillæg består af tre forskellige faktorer: Klimafaktor, fortætningsfaktor og faktor for statistisk usikkerhed. Sikkerhedstillæg for dimensionering af separate regnvandsledninger, ses i nedenstående tabel og er beskrevet nedenfor:

Sikkerhedstillæg

Faktor

Klimafaktor

1,20-1,45 – 1,40-2,0

Fortætningsfaktor

1,00 – 1,15

Faktor for statistisk usikkerhed

1,05 – 1,20

Klimafaktoren skal fastsættes i forhold til det konkrete projekt og tidshorisonten for projektet, da klimafaktoren skønnes at afhænge lineært af planlægningsperioden.

Fortætningsfaktoren fastsættes ud fra en vurdering af, hvordan byens befæstede flader vil udvikle sig i fremtiden. Der skal generelt anvendes en fortætningsfaktor på 1,10 – 1,15. For Assens midtby vurderes befæstelsesgraden dog ikke at ændre sig væsentligt i fremtiden og i Assens midtby benyttes derfor en fortætningsfaktor på 1,0. Fortætningsfaktoren aftales mellem Assens Kommune og Assens Forsyning A/S i hvert enkelt tilfælde.

Faktor for statistisk usikkerhed fastsættes pba. usikkerheden af de hydrauliske og hydrologiske modeller, som beskriver afløbssystemet og afhænger således blandt andet af om modellen er kalibreret eller ej.