Mål og Baggrund

Tidsplan for planens tiltag

Tidsplan for planens tiltag omfatter blandt andet anlægsprojekter vedrørende omlægning af fællessystem til separatsystem, nedlæggelse af renseanlæg, etablering af afskærende ledninger samt etablering af nyt Assens Renseanlæg.

Tidsplan for omlægning af fælleskloak til separatkloak

 • 2018

 • 2018-19

 • 2018-19

 • 2018-20

 • 2020-21

 • 2022-23

 • 2021-24

 • 2023-24

 • 2023-26

 • 2018-27

Separatkloakering i Gummerup

Separatkloakering i Flemløse/Voldtofte

Separatkloakering i Skallebølle

Separatkloakering i Haarby

Separatkloakering i Turup

Separatkloakering i Bred

Separatkloakering i Vissenbjerg

Separatkloakering i Skalbjerg

Separatkloakering i Aarup

Separatkloakering i Assens *)

*) Solvænget: 2018. Nygade: 2019. Blomstervænget/Præstevænget/Kildevænget: 2021. Øvrige oplande i Assens: Efter 2021.

Den ovenstående prioriterede rækkefølge, hvorefter der skal ske separering, kan løbende blive justeret, for eksempel pga. økonomiske forhold i projekterne eller samarbejdsprojekter med andre ledningsejere såsom fjernvarmeselskaber eller vandværker. Derudover kan myndighedsforhold eller særlige forhold i projektområderne, som f.eks. arkæologiske interesser, påvirke projekternes gennemførsel. De angivne anlægsår i tidsplanen er derfor kun estimerede.

Tidsplan for renseanlæg

Det er planen, at det nye Assens Renseanlæg skal stå færdigt i 2020.

Nedlæggelse af renseanlæggene i Assens, Å Strand, Aarup, Haarby, Gummerup, Holmehave, Vissenbjerg samt Tommerup Stationsby foretages, når afløbssystemet i oplandene er omlagt til separatsystem og grundejerne har adskilt regn- og spildevandet på grunden. I forbindelse med at renseanlæg nedlægges etableres ligeledes afskærende ledninger til nyt Assens Renseanlæg.

Nedlæggelse af renseanlæg forventes at følge nedenstående tidsplan, men kan som tidsplanen ved omlægning af fælleskloak til separatkloak blive justeret.

 • 2020

 • 2020

 • 2020

 • 2020

 • 2021

 • 2022

 • 2025

 • 2027

Nedlæggelse af Aa Strand Renseanlæg

Nedlæggelse af Assens Renseanlæg

Nedlæggelse af Gummerup Renseanlæg

Nedlæggelse af Haarby Renseanlæg

Nedlæggelse af Holmehave Renseanlæg

Nedlæggelse af Tommerup Stationsby Renseanlæg

Nedlæggelse af Vissenbjerg Renseanlæg

Nedlæggelse af Aarup Renseanlæg

Tidsplan for byudvikling

I takt med behovet vil der løbende ske en byggemodning af de i denne plan angivne nye kloakoplande. Tidsplan for byggemodninger kan variere fra år til år afhængig af efterspørgslen på nye byggegrunde.