Plan

Kystvande

Indsats til forbedring af tilstanden i kystvande omfatter bl.a. reduktion af kvælstoftilførsel gennem etablering af kvælstof-vådområder, gennemførelse af lavbundsprojekter samt begrænsning af forurening fra punktkilder.

Assens Kommune er beliggende indenfor hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn og 1.13 Odense Fjord. Den kommunale indsats for kystvandene gennemføres på hovedvandoplandsniveau og koordineres via en tværkommunal styregruppe i hvert hovedvandopland – en vandoplandsstyregruppe.

I hovedvandopland Lillebælt/Fyn skal der i perioden 2015-2021 etableres vådområder til reduktion af 69 ton kvælstof/år og for Odense Fjord 108 ton kvælstof/år. Desuden skal der gennemføres lavbundsprojekter svarende til reduktion af hhv. 10 og 11 ton kvælstof/år i de to hovedvandoplande.

Desuden skal der gennemføres indsatser for at reducere tilførslen af kvælstof til kystvandene fra punktkilder. Læs mere om punktkilder her.