Plan

Søer

Indsats til forbedring af tilstanden i søer omfatter restaureringer, reduktion af fosfortilførsel gennem etablering af fosfor-vådområder samt begrænsning af forurening fra punktkilder.

I Assens Kommune skal der i perioden 2015-2021 gennemføres 2 restaureringer af hhv. Søholm Sø ved Glamsbjerg og Sønderby Sø ved Ebberup. Restaureringsindsatser omfatter fosforfældning med aluminium og/eller biomanipulation.

Desuden skal der gennemføres indsatser for at reducere tilførslen af især fosfor til søerne fra punktkilder. Læs mere om punktkilder her.

Sønderby Sø.