Retningslinjer

Retningslinjer

Spildevandsplanens retningslinjer udgør grundlaget for kommunens administration af lovgivningen på spildevandsområdet.

Formålet er at beskrive grundlaget for kommunens sagsbehandling vedr. afløbsforhold og at oplyse borgere, virksomheder, rådgivere m.v. om rettigheder og forpligtigelser i forhold til Assens Kommune og Assens Forsyning A/S.

Afsnittet definerer desuden snitflader mellem Assens Kommune og Assens Forsyning A/S.