Retningslinjer

Betalingsregler

Assens Forsyning har i medfør af gældende Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. udarbejdet en betalingsvedtægt med ikrafttræden den 1. januar 2017, der gælder for ejendomme, som er tilsluttet det offentlige spildevandsanlæg eller på anden måde tilknyttet kloakforsyningen i Assens Kommune. Betalingsvedtægten omfatter endvidere de betalingsmæssige forhold for den obligatoriske tømningsordning for bundfældningstanke.

Kontraktligt medlemskab af Assens Forsyning A/S for ejendomme i det åbne land hører også under vedtægten.

Vedtægten gælder for både eksisterende og fremtidige spildevandsanlæg.

Betalingsvedtægten har til formål at angive betalingsreglerne for opkrævning af de forskellige bidrag til finansiering af etablering, drift og vedligeholdelse af de offentlige spildevandsanlæg.

Betalingsvedtægten oplyser, hvilke udgifter og indtægter, der hører under Assens Forsyning A/S' område.

Assens Forsyning A/S administrerer betalingsvedtægten og fastsætter prisliste (takster), som skal legalitetsgodkendes af Assens Kommune én gang om året for det kommende år. Takster fremgår af Assens Forsyning A/S’ hjemmeside