Retningslinjer

Supplerende tilslutningsbidrag

Der opkræves supplerende tilslutningsbidrag ved matrikulære ændringer af boligejendomme og erhvervsejendomme, hvis matriklen udstykkes eller ved forøgelse af grundarealet, sammenlægning af matrikler o.l..