Retningslinjer

Tilslutningsbidrag

Tilslutningsbidrag betales i forbindelse med tilslutning til offentlig kloak og opkræves som et standardbidrag pr. boligenhed eller pr. påbegyndt 800 m2 grundareal for erhvervsejendomme. Hvis der udelukkende er ført et spildevandsstik frem til ejendommen, betales 60 % af standardtilslutningsbidraget. Hvis der udelukkede er ført et regnvandsstik frem til ejendommen, betales 40 % af standardtilslutningsbidraget. Tilslutningsbidraget indeksreguleres hvert år 1. januar.

Takster fremgår af Assens Forsyning A/S’ hjemmeside