Retningslinjer

Dimensioneringskriterier for ledninger

Alt efter opgaven kan der anvendes forskellige beregningsniveauer, som beskrevet i skrift 27. I Skrift 27 beskrives 3 beregningsniveauer.

Beregningsniveauerne er:

  • Niveau 1: Den rationelle metode. Dimensioneringsmetode for mindre afløbssystemer. Den dimensionsgivende regnintensitet ganges med befæstet areal (tid-areal-metoden). Arealet defineres her som den maksimalt tilladelige befæstelsesgrad (indsæt link til relevant afsnit på sub-sitet med befæstelsesgrader).

  • Niveau 2: Dynamisk model kombineret med CDS-regn. Analyse af forholdsvis ukomplicerede afløbssystemer. Dette niveau kan klare en vis mængde kompleksitet, men bør ikke indeholde vandbremser, styring, permanent fyldte ledningsstrækninger og bassiner, der bestemmer afstrømning i en dominerende grad.

  • Niveau 3: Dynamisk model kombineret med historisk regn. Analyse af komplicerede afløbssystemer. Dette beregningsniveau er specielt egnet til bassiner, vandbremser, automatisk styring, permanent vandfyldte ledninger, store og små fald i ledninger og andre former for komplicerede forhold eller reguleringer.
Faktaboks – Beregningsprogrammer

MIKE URBAN er et program til beregning på afløbssystemet af bl.a. opstuvning og overløb til vandområder.
MIKE FLOOD kobler afløbssystemet med en terrænmodel og viser, hvordan vandet vil samle sig på overfladen.

CDS-regn (Chicago Design Storm) er en statistisk dimensioneringsregn, som kan konstrueres for en vilkårlig gentagelsesperiode.
LTS (Long Term Statistics) er en langtidssimulering med en historisk regnserie.

 Beregningsniveau 1 bør kun benyttes ved dimensionering af ukomplicerede afløbssystemer.