Retningslinjer

Fedtudskillere

Spildevand, som indeholder fedt, giver problemer i afløbssystemet, fordi fedtet tilstopper kloakledningerne. Fedtholdigt spildevand skal derfor ledes igennem et slamfang og en fedtudskiller, inden det afledes til spildevandssystemet.

Der stilles som udgangspunkt krav om fedtudskiller på afløb fra virksomheder, hvor der under normal drift kan forekomme fedt i afløbsvandet, og hvor der er risiko for spild af fedt og olie (vegetabilsk eller animalsk), f.eks. restauranter, pizzeriaer, grillbarer, slagtere, bagerier og institutionskøkkener.

Der skal altid etableres et slamfang før fedtudskilleren.

Det er vigtigt, at fedtudskilleren har den rigtige størrelse, hvis den skal virke efter hensigten. Derfor skal Assens Kommune godkende dimensioneringen, inden anlægget etableres. Dette gælder også, hvis udskilleren etableres indendørs.

Assens Kommune vurderer og afgør, om der skal etableres prøvetagningsbrønd.

Når fedtudskillere og slamfang skal etableres, renoveres eller flyttes, skal arbejdet udføres af en autoriseret kloakmester. Kloakmesteren skal altid fremsende færdigmelding af arbejdet til Assens Kommune. Ved etablering af en fedtudskiller i forbindelse med nybyggeri, tilbygning, ombygning eller andre forandringer herunder ændringer af byggeriets anvendelse, kræves også en byggetilladelse.