Retningslinjer

Opsamling til toiletskyl, tøjvask mv. i boligen

Hvis tagvandet skal bruges til tøjvask eller toiletskyllevand skal det meddeles Assens Forsyning A/S, idet der så skal betales vandafledningsbidrag af det vand, der tilledes kloakken.

Der skal opsættes bimåler til registrering af vandforbrug i overensstemmelse med Assens Forsyning A/S’ retningslinjer herfor, jf. betalingsvedtægten.

Regnvandsanlæg skal udføres efter de samme regler, som gælder for afløbsinstallationer og for vandinstallationer. Vandinstallationer skal udføres i overensstemmelse med DS 439, Norm for vandinstallationer og afløbsinstallationer reguleres gennem DS 432, Norm for afløbsinstallationer.

Afløbsinstallationerne i jord må kun udføres af autoriserede kloakmestre, og afløbsinstallationerne i bygninger samt vandinstallationerne må kun udføres af autoriseret kloak- og VVS-mester.

Ved ændring af vandinstallationer til regnvandsanlæg, hvor svigtende tilbagestrømningssikring kan udgøre en risiko for vandforsyningsanlægget, skal regnvandsanlægget færdigmeldes til ejendommens vandforsyningsselskab.

For nye og eksisterende énfamiliehuse skal kommunen ikke foretage en byggeteknisk sagsbehandling i forbindelse med etablering af regnvandsanlæg. Det er grundejer, som har ansvar for, at bygningsreglementets krav og gældende forskrifter overholdes.

Etageboliger og erhverv skal altid indhente byggetilladelse til installation af et regnvandsanlæg.