Retningslinjer

Køkkenkværne

Jævnfør Assens Kommunes Regulativ for husholdningsaffald gives der ikke tilladelse til installation og brug af køkkenkværne i husstande og virksomheder mv. i Assens Kommune. Afløbssystemer og renseanlæg i Assens Kommune er ikke forberedt til at modtage husholdningsaffald, og mere organisk affald kan i værste fald give problemer i spildevandssystemet.

Forbuddet omfatter alle husstande og virksomheder, der afleder deres spildevand til Assens Forsyning A/S.