Retningslinjer

Dimensionering

Dimensionering af olie- og benzinudskillere skal ske i henhold til DS/EN 858-2 og Rørcenteranvisning 006, Olieudskilleranlæg, og skal være CE-mærket i henhold til DS/EN 858-1.

Krav og retningslinjer for dimensionering  af olie- og benzinudskillere af afklares for den enkelte sag i samråd med Assens kommune og Assens Forsyning A/S.