Retningslinjer

Ejerforhold, målebrønd og tømning

Ejerforhold

Olie- og benzinudskillere etableres og drives af virksomhed eller grundejer for egen regning, og den placeres på egen matrikel. Hvis den placeres på anden mands matrikel, skal det tinglyses.

Måle- eller prøvetagningsbrønd

Assens Kommune vurderer i hver enkelt tilfælde, om der skal etableres en måle- eller prøvetagningsbrønd (så det er muligt at udtage en spildevandsprøve til analyse) efter olie- og benzinudskilleren.

Tømning

Sandfang samt olie- og benzinudskillere skal tilmeldes til den kommunale tømningsordning.

Sandfang og olie- og benzinudskiller skal tømmes i henhold til Assens Kommunes Regulativ for erhvervsaffald.

Det er muligt at ansøge Assens Kommune om at få fritagelse fra at bruge den kommunale tømningsordning for olie- og benzinudskillere.