Retningslinjer

Samletanke

Spildevand fra samletanke skal afleveres på et af de offentlige renseanlæg i kommunen. Ejendomme med samletanke er dermed ikke en del den obligatoriske tømningsordning.

Takst for aflevering af spildevand fra samletanke fremgår af takstblad på Assens Forsyning A/S’ hjemmeside.

Faktaboks – Samletank

Betegnelse for en lukket tank eller beholder, der anvendes til opsamling af alt spildevand fra én eller flere ejendomme. Samletanke anvendes i områder, der ikke er kloakerede. Samletanken tømmes efter behov (når den er fuld) af en slamsuger, som kører indholdet til renseanlægget. Samletanke skal være forsynet med overløbsalarm.