Skip til hoved indholdet
    Hjem Status Badevandskvalitet

Badevandskvalitet

Kystlinjen i Assens Kommune er ca. 90 km lang, og beriget med flere flotte badestrande med god badevandskvalitet.

I kommuneplanen er der udpeget 12 offentlige badestrande, som ses på nedenstående kort:

Badevandet ved kommunens strande kontrolleres hvert år i badesæsonen. Efter hver badesæson klassificeres kvaliteten af badevandet i henhold til badevandsbekendtgørelsen i én af følgende 4 klasser:

  • Udmærket
  • God
  • Tilfredsstillende
  • Ringe

Klassificeringen foretages på baggrund af data fra de seneste 4 års badevandanalyser. På alle kommunens badestrande er kvaliteten af badevandet klassificeret som "udmærket", hvilket er den bedste kvalitet.

Strand Badevandskvalitet 
Sandager Næs Udmærket
Aborg Strand Udmærket
Mariendal Udmærket
Assens Næs Strand Udmærket
Saltofte Strand Udmærket
Aa Å Nord Udmærket
Aa Å Syd Udmærket
Feddet Udmærket
Løgismose Skov Udmærket
Damsbo Strand Udmærket
Helnæs Fiskerhuse Udmærket
Helnæs Sommerland Udmærket

Nedlæggelse af renseanlæg og separering af regn- og spildevand vil yderligere være til gavn for badevandskvaliteten i Assens Kommune.

Der er tildelt Blå Flag til 3 af badestrandene i Assens Kommune: Assens Næs Strand, Løgismose Skov og Sandager Næs.

Det Blå Flag tildeles af Friluftsrådet, hvis kravene til strandens faciliteter, aktiviteter og badevandets kvalitet er opfyldt. Der gives kun Blå Flag til en strand, hvor badevandskvaliteten er karakteriseret som ”udmærket” i henhold til badevandsbekendtgørelsen.

Jf. kommuneplanen skal kommunens badestrande være kendetegnet af en høj standard. Badevandskvaliteten skal være god, og der skal være Blå Flag strande. Derfor er det kommunens mål at arbejde for:

  • at bevare, beskytte og forbedre badevandskvaliteten samt at beskytte borgernes sundhed.
  • at badevandskvaliteten bliver forbedret på de steder, hvor den er påvirket af udledninger fra renseanlæg, overløb og spredt bebyggelse.
  • at sikre, at kommunens badeområder har en høj standard og at kommunen lever op til badevandsdirektivets krav om badevandkvalitet, også med hensyn til kontrolovervågning, klassificering og information af offentligheden.
  • at sikre, at al badevand senest ved udgangen af badesæsonen 2015, mindst er klassificeret som »tilfredsstillende« jf. gældende bekendtgørelse.

Miljø og Natur

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge dit MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.

Rådhus Allé 5
5610 Assens

Nyttige links