Status

Klimatilpasning

I 2014 vedtog Assens Kommune den første Klimatilpasningsplan og Handleplan for klimatilpasning. Klimatilpasningsplanen er efterfølgende indarbejdet i Kommuneplan 2017-2029 og indeholder bl.a. retningslinjer for klimatilpasning i Assens Kommune mens Handleplan for klimatilpasning beskriver indsatserne i de udpegede indsatsområder. Der er udpeget 30 fysiske indsatsområder. Indsatsområderne er inddelt i tre prioriteringsgrupper med henholdsvis høj, mellem eller lav prioritet. Indsatserne er koncentreret omkring Assens, Glamsbjerg, Gummerup–Køng, Flemløse, Tommerup og Tommerup St.

Nogle af indsatserne i Handleplanen vedrører afløbssystemerne og kræver således en tæt koordinering og samarbejde mellem Assens Kommune og Assens Forsyning A/S om spildevandsplanlægningen og prioriteten af indsatserne. Igennem spildevandsplanen sikres de nødvendige klimatilpasningshensyn, når afløbssystemer skal etableres eller renoveres. Spildevandsplanen eller tillæg hertil kan fastsætte, at der gennemføres særlige klimarelaterede tiltag som alternativ til traditionel kloakering. I sådanne tilfælde kan spildevandsselskabet under visse forudsætninger via medfinansieringsbekendtgørelsen være med til at finansiere kommunale klimatilpasningsprojekter.

Assens Forsyning A/S kan være aktiv i løsning af problemer, der skyldes oversvømmelse i forbindelse med nedbørshændelser højere end serviceniveau i områder, der allerede er kloakerede for regnvand, eller som planlægges kloakeret for både regnvand og spildevand. I områder der kun er kloakeret for spildevand eller områder udenfor kloakoplande, er spildevandsselskabet ikke forpligtet til at finde afhjælpende klimatilpasningsløsninger.

I forbindelse med afdækningen af problemer og løsningsmuligheder i de enkelte områder, afklares det nærmere, hvem der skal finansiere de forskellige tiltag (kommune, stat, private, pumpelag eller forsyningsselskab).

Gennemførte klimatiltag

Assens Kommune og Assens Forsyning A/S er godt i gang med at gennemføre de højest prioriterede indsatserne fra Handleplan for klimatilpasning. Således er status følgende:

Område i klimatilpasningsplan

Løsning

1.1 P Assens

Færdiggjort separatkloakering af Fuglebakken/Nørre Allé.

 1.2 P Assens havneområde

Der er udarbejdet en klimasikringsplan for havneområdet, som beskriver den fremtidige strategi for klimasikring.

1.3 P Gummerup-Køng

Området er blevet separatkloakeret. Regnvandsbassiner etableres i 2018.

1.4 P Tommerup Nord

Der er vedtaget en Regnvandsplan for Tommerup, som beskriver den fremtidige håndtering af byens regnvand. Det første delprojekt planlægges gennemført i 2018-2019 med bl.a. etablering af regnvandsbassiner og skybrudsveje samt genåbning af et rørlagt vandløb.

1.5 P Tommerup Syd

Der er vedtaget en Regnvandsplan for Tommerup, som beskriver den fremtidige håndtering af byens regnvand. Det første delprojekt planlægges gennemført i 2018-2019 med bl.a. etablering af regnvandsbassiner og skybrudsveje samt genåbning af et rørlagt vandløb.