Status

Alder på ledninger

De ledninger der i dag anvendes til afledning af regn- og spildevand er primært anlagt fra 1970'erne og frem til i dag.

Figuren nedenfor viser aldersfordeling af ledningsnettet i Assens Kommune fordelt på kloakeringsprincip:

Aldersfordeling af ledningsnettet for Assens Forsyning.

Figuren viser, at en stor del af ledningsnettet er etableret i perioderne 1970-1979 og 2000-2009. Ledningerne fra disse perioder udgør tilsammen ca. 600 km. Samlet er der i Assens Kommune ca. 1.030 km ledningsnet.

I 1970'erne blev der etableret mange nye boligområder, og der er derfor etableret mange kilometer ledninger i denne periode. I 2000'erne blev der gennemført stor udskiftning af ældre ledningsnet til nye ledninger, og en lang række bysamfund blev kloakeret i samme periode. I 2000'erne blev der desuden med regionplanernes krav til spildevandsrensning i spredt bebyggelse anlagt mange nye spildevandsledninger.