Status

Vandområdernes tilstand

Assens Kommune har prioriteret en helhedsorienteret indsats for at opfylde vandområdeplanernes miljømål.

Indsatsen har fokus på synergieffekter, så der opnås mest miljø og natur for pengene. Dette kan opnås ved at samtænke og koordinere forskellige indsatser. I planlægningen af kommunens spildevandshåndtering er det nødvendigt med et overblik over vandområdernes tilstand, og hvilke vandområder der er mere eller mindre sårbare over for påvirkning fra regn- og spildevand.

Vandområdeplanernes tilstandsvurdering er baseret på statens overvågningsdata fra perioden 2008-2012 samt nyere data på baggrund af konkrete henvendelser.