Status

Kystvande

Kystvandene omkring Assens Kommune er opdelt i 7 vandområder.

Disse vandområder er Emtekær Nor, Aborg Minde Nor, Lillebælt Bredningen, Bågø Nor, Torø Vig og Torø Nor, Lillebælt Syd og Helnæs Bugt.

Torø Vig og Torø Nor har moderat økologisk tilstand, Bågø Nor og Aborg Minde Nor har dårlig økologisk potentiale, mens de øvrige kystvandområder har ringe økologisk tilstand. Mht. den kemiske tilstand er den ukendt for Emtekær Nor, Aborg Minde Nor, Bågø Nor og Helnæs Bugt, mens den er god for de resterende vandområder.

Nedenstående figur viser kystvandes nuværende økologiske tilstand, jf. vandområdeplanernes miljøGIS.