Status

Vurdering af miljøtilstanden

Miljømålet er som udgangspunkt god tilstand, som for overfladevand er nået, når både den økologiske og kemiske tilstand er god. For grundvand er god tilstand nået, når både den kvantitative og kemiske tilstand er god.

Aborg Minde Nor.