Status

Spildevandsstruktur

Strukturen for rensning af spildevand i Assens Kommune er i dag tilrettelagt i en delvis decentral struktur. Fra de kloakerede oplande i Assens Kommune foregår spildevandsrensning således i dag på 8 renseanlæg, 1 nedsivningsanlæg ejet af spildevandsselskabet samt 3 store private renseanlæg.

På nedenstående kort ses placeringen af Assens Forsyning A/S’ eksisterende renseanlæg: