Status

Større private renseanlæg

Større private renseanlæg omfatter anlæg over 30 PE, hvor de private ejere står for drift og vedligeholdelse.

Assens Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed og har dermed tilsynspligt over for de private anlæg. Assens Kommune meddeler ligeledes udlednings- eller nedsivningstilladelse til private renseløsninger.

Type og størrelse for de private renseanlæg fremgår af nedenstående tabel:

Anlægsnavn

Type

Kapacitet [PE]

Recipient

Torø Produktionshøjskole

Nedsivningsanlæg

30

Jord/grundvand

Aborg Strandvej

Nedsivningsanlæg

30

Jord/grundvand

Vestfyns Efterskole

Biologisk sandfilter

30

Odense Å-systemet

Det bemærkes, at Vestfyns Efterskole er beliggende i planlagt kloakopland.