Status

Udtrådt for regnvand

En række ejendomme i kommunen er udtrådt delvist af kloakfællesskabet. Det vil sige, at ejendommene har fået tilladelse til at udtræde for regnvand (tag- og overfladevand) og selv håndtere regnvandet f.eks. ved lokal nedsivning.

Læs mere om betingelserne for hel eller delvis udtræden af Assens Forsyning A/S i spildevandsplanens retningslinjer.

På nedenstående kort ses ejendomme, som er udtrådt af kloakfællesskabet for regnvand. Områder, hvor det er muligt at udtræde for regnvand ses ved at tænde for kortets støttelag, og fremgår også af spildevandsplanens kort.