Skip til hoved indholdet
    Hjem Bilag Oplandsskema

Oplandsskema

I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personæ­kvi­va­lentbelastning (PE), kloa­keringsforhold, spildevands- og forurenings­mæng­der, renseforanstaltninger samt de vand- og forureningsmængder, der bereg­nings­mæssigt udledes til de enkel­te recipien­ter.

 Faktaboks - Oplandsskema

Et oplandsskema er en opgørelse over kloakoplandene med angivelse af areal, kloakeringsforhold, belastning i PE (personækvivalenter) fra bolig og erhverv samt oplysninger om regnbetingede udløb. Der er et skema for hver by.

Bilag - Oplandsskema

Miljø og Natur

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge dit MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.

Rådhus Allé 5
5610 Assens

Nyttige links