Kort

Kort

I spildevandsplanens kortdel kan du søge på en adresse i kommunen og få vist, hvad der gælder for ejendommen.

Skal min ejendom separatkloakeres?

I forslaget til den nye spildevandsplan arbejdes der med en plan for separatkloakering af en række ejendomme i Assens Kommune. De NYE ejendomme som er blevet udpeget til separatkloakering i dette forslag til spildevandsplan har modtaget brev om dette i marts 2018. 

Du kan se, om din ejendom er omfattet af planen på kortet forneden.

Sådan gør du:

 1. Sæt flueben i "Kloakoplande" nedenfor.
 2. Skriv din adresse i kortets søgefelt og find din ejendom.
 3. Hvis din ejendom ligger i et opland, der er rød med grøn skravering, så er den omfattet af planerne om separatkloakering. Ellers ikke. 

Signaturforklaring

Renseklasser (kun relevant for ejendomme, der ikke er tilsluttet offentlig kloak)

 • Orange: Renseklasse SO 
 • Rød: Renseklasse SOP 

Læs mere om hvad de forskellige renseklasser betyder

Kloakoplande

 • Grøn: Separatkloak
 • Grøn-skraveret: Planlagt separatkloak
 • Blå: Spildevandskloak
 • Blå-skraveret: Planlagt spildevandskloak
 • Rød: Fælleskloak
 • Rød med grøn skravering: Planlagt separatkloak

Læs mere om de tre forskellige kloaktyper

Mulighed for udtræden

 • Turkis: Kloakoplande, hvor det er muligt at udtræde for regnvand

Renseanlæg, status/plan

 • "Status" viser de nuværende placeringer af renseanlæg
 • "Plan" viser den fremtidige placering af renseanlæg

Ledninger, status

 • Rød: Spildevand eksisterende ledninger
 • Blå: Regnvand eksisterende ledninger
 • Grøn: Fælleskloak eksisterende ledninger

Udløb til recipient (vandløb, sø eller hav), status

 • Blå: Regnvand eksisterende udløb
 • Rød: Fælleskloak eksisterende overløb

Bassiner, plan

 • Orange: Planlagte regnvandsbassiner