Skip til hoved indholdet
  Hjem Kort Kort

Kort

I spildevandsplanens kortdel kan du søge på en adresse i kommunen og få vist, hvad der gælder for ejendommen.

Skal min ejendom separatkloakeres?

I forslaget til den nye spildevandsplan arbejdes der med en plan for separatkloakering af en række ejendomme i Assens Kommune. De NYE ejendomme som er blevet udpeget til separatkloakering i dette forslag til spildevandsplan har modtaget brev om dette i marts 2018. 

Du kan se, om din ejendom er omfattet af planen på kortet forneden.

NB! kortlagene med kloakoplande er midlertidigt ude af drift, kontakt venligst kommunen for at få oplysninger. 

Sådan gør du:

 1. Sæt flueben i "Kloakoplande" nedenfor.
 2. Skriv din adresse i kortets søgefelt og find din ejendom.
 3. Hvis din ejendom ligger i et opland, der er rød med grøn skravering, så er den omfattet af planerne om separatkloakering. Ellers ikke. 

Signaturforklaring

Renseklasser (kun relevant for ejendomme, der ikke er tilsluttet offentlig kloak)

 • Orange: Renseklasse SO 
 • Rød: Renseklasse SOP 

Læs mere om hvad de forskellige renseklasser betyder

Kloakoplande

 • Grøn: Separatkloak
 • Grøn-skraveret: Planlagt separatkloak
 • Blå: Spildevandskloak
 • Blå-skraveret: Planlagt spildevandskloak
 • Rød: Fælleskloak
 • Rød med grøn skravering: Planlagt separatkloak

Læs mere om de tre forskellige kloaktyper

Mulighed for udtræden

 • Turkis: Kloakoplande, hvor det er muligt at udtræde for regnvand

Renseanlæg, status/plan

 • "Status" viser de nuværende placeringer af renseanlæg
 • "Plan" viser den fremtidige placering af renseanlæg

Ledninger, status

 • Rød: Spildevand eksisterende ledninger
 • Blå: Regnvand eksisterende ledninger
 • Grøn: Fælleskloak eksisterende ledninger

Udløb til recipient (vandløb, sø eller hav), status

 • Blå: Regnvand eksisterende udløb
 • Rød: Fælleskloak eksisterende overløb

Bassiner, plan

 • Orange: Planlagte regnvandsbassiner

Miljø og Natur

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge dit MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.

Rådhus Allé 5
5610 Assens

Nyttige links