Skip til hoved indholdet
    Hjem Plan Plan

Plan

Omdrejningspunktet for plantiltag i denne spildevandsplan er centralisering af kommunens spildevandsrensning på ét nyt renseanlæg placeret ved Assens by. Denne ændring af kommunens spildevandsstruktur medfører behov for ændringer i spildevandsplanen.

Med en ændret planstruktur skal kloakeringen af en række områder ændres således, at regn- og spildevand adskilles og ledes væk fra ejendommen i hver sit rør. Spildevandet vil fortsat blive ledt til rensning på kommunens renseanlæg mens regnvand vil bliver udledt direkte til en recipient. Adskillelse af regn- og spildevand kræver fokus på regnmængden, der skal udledes til en recipient. For at sikre gode vilkår for recipienterne er det ofte nødvendigt at tilbageholde regnvand i bassiner, dels for at rensevandet og dels for at forsinke det, således at udledningen belaster recipienten mindst muligt. Der skal derfor, som en del af den ændrede spildevandsstruktur, anlægges nye regnvandsbassiner.

Dette afsnit beskriver således, hvilke konkrete tiltag, der vil blive gennemført med den nye spildevandsplan:

  • Kloakerede områder
  • Spildevandsstruktur
  • Byudvikling
  • Vandområdeplaner 2015-2021
  • Klimatilpasning

Miljø og Natur

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge dit MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.

Rådhus Allé 5
5610 Assens

Nyttige links